bewind - EFFECTO BEWINDVOERING ARNHEM Telefoon 06 8169 0148

Ga naar de inhoud
Bewindvoering

Hebt u geldproblemen en weet u niet hoeveel geld er maandelijks binnen komt en wat u uit kunt geven? Of zoekt u voor uw gehandicapte kind, ouder, familielid, of uw cliënt een bewindvoerder die de financiën bijhoudt? Effecto Bewindvoering zorgt voor orde en rust in het huishoudboekje

Wat is bewindvoering?
Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Dit is een wettelijke regeling ter bescherming van geld en goederen van personen. Het is bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke- of geestelijke toestand, door verkwisting of het hebben van problematische schulden, (tijdelijk) niet in staat zijn om hun eigen financiën goed te regelen.

Geld en goederen onder bewind via kantonrechter
Beschermingsbewind vraagt u aan bij de kantonrechter. Wij kunnen u hierbij helpen! Voldoet u aan de voorwaarden, dan stelt de rechter uw geld en goederen onder bewind en wijst voor de uitvoering hiervan een bewindvoerder aan. De bewindvoerder staat onder toezicht van de kantonrechter. Voor kwaliteitsbeoordeling legt de bewindvoerder jaarlijks verantwoording af aan de Rechtbank over het gevoerde bewind.

Online inzage in financiële gegevens
U komt bij Effecto Bewindvoering onder bewind en dan? Wij regelen dan voortaan alle contact met de financiële instanties. Dus ook met uw schuldeisers. Zij zullen zich voortaan tot ons richten. Dit betekent dat u van hun geen post meer ontvangt en dat er geen deurwaarder meer bij u aan de deur komt. Alle inkomsten en uitgaven worden nauwkeurig bijgehouden in een online administratiepakket. Met uw eigen inlogcode hebt u 24 uur per dag inzage in uw financiële gegevens.

Financieel zelfstandig
Afhankelijk van uw situatie werken wij toe naar financiële zelfredzaamheid. Samen met u maken we hierover afspraken zodat u ons niet meer nodig heeft en zelf uw geld en vermogen (weer) kunt beheren.

Meer weten of interesse om onder bewindvoering bij Effecto Bewindvoering te komen? Neem dan contact met ons op.
Terug naar de inhoud