klachtenafhandeling - EFFECTO BEWINDVOERING ARNHEM Telefoon 06 8169 0148

Ga naar de inhoud
Klachtenafhandeling

Effecto Bewindvoering staat voor kwalitatief goede dienstverlening. Heeft u een klacht, dan willen wij dat graag horen en indien mogelijk herstellen. Daarom hebben wij een klachtenregeling. Deze regeling biedt u de kans om uw verhaal te doen en geeft ons de kans om eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening verder te verbeteren. Kleine dingen die mis gaan hoeven niet via een speciale klachtenregeling verholpen te worden. Zeg gewoon wat u dwars zit en probeer er samen met ons uit te komen. Als het niet lukt om tot een bevredigende oplossing te komen, dan kunt u een officiële klacht indienen. Dat kan als u vindt dat u niet juist behandeld bent, of als u onvolledige of onjuiste informatie hebt gekregen.

Klachtenreglement
Ons klachtenreglement en het bijbehorende klachtenformulier vindt u hier.
Vul het formulier zo nauwkeurig mogelijk in. Geef in elk geval uw naam, adres en de datum waarop de klacht is ontstaan en omschrijf wat de klacht is. Stuur het ingevulde klachtenformulier, voorzien van uw handtekening, naar ons op. Anonieme klachten kunnen we wel in ontvangst nemen maar niet samen oplossen.

Afhandeling binnen een maand
Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Daarbij wordt aangegeven wie de behandelaar van de klacht is. In principe wordt de klacht niet behandeld door de bewindvoerder waartegen de klacht is geuit. Wij streven ernaar uw klacht binnen één maand af te kunnen handelen. In voorkomende gevallen kan het iets langer duren wanneer bijvoorbeeld een derde partij moet worden geconsulteerd.

Branchevereniging of kantonrechter
Als u na de schriftelijke ronde nog niet tevreden bent, dan kunt u de klacht voorleggen aan de branchevereniging NBPB waar wij bij aangesloten zijn.
Bent u niet tevreden met de uitkomst van de behandeling van uw klacht, door zowel de bewindvoerder als door de branchevereniging, dan kunt u zich vervolgens wenden tot de kantonrechter.

Vragen?
Neem gerust contact op als je naar aanleiding van deze klachtenafhandeling nog vragen hebt. Dat kan via onze email info@effectobewindvoering.nl
Terug naar de inhoud