werkgever - EFFECTO BEWINDVOERING ARNHEM Telefoon 06 8169 0148

Ga naar de inhoud
Werkgever

Financiële balans
Als werkgever vindt u het belangrijk dat uw werknemers financieel in balans zijn. Een financieel gezonde werknemer draagt immers bij aan een goed bedrijfsresultaat. Heeft u te maken met beslaglegging op het loon van een van uw werknemers, dan betekent dit voor de onderneming een administratieve kostenpost en tegelijkertijd zorgen over zijn/haar inzetbaarheid. Om verdere problemen te voorkomen is het goed dat uw werknemers grip op hun begroting hebben. Wij kunnen hen en u hierbij ondersteunen.

Loonbeslag
Op het moment dat een deurwaarder bij u een verzoek tot loonbeslag indient, is bij de betreffende werknemer al enige tijd sprake van financiële zorgen. Hij is dan al een aantal keer gemaand tot het betalen van een of meerdere facturen. Hij heeft het verschuldigde bedrag met aanmanings- en incassokosten zien vergroten en heeft mogelijk al van alles geprobeerd hier zelf uit te komen. Een loonbeslag kan duiden op meer financiële problemen. Dat dit veel stress oplevert met als gevolg een verhoogde kans op ziekteverzuim, verminderde concentratie en productiviteit en een negatieve uitwerking op de werksfeer hoeft geen betoog.

Stabiliseren van inkomsten en uitgaven
Wanneer het een kleine vordering en een incident betreft, kunt u met uw werknemer tot een plan van aanpak komen. Mogelijk heeft u al een protocol bij loonbeslag. Heeft u het vermoeden dat er meer aan de hand is, dan is het verstandig dit goed en structureel op te pakken. Hier kunnen wij u bij helpen.

Met instemming van uw werknemer kunnen wij zijn/haar financiële situatie in kaart brengen, stabiliseren en met coaching toewerken naar financiële zelfredzaamheid. De te zetten stappen zijn afhankelijk van de complexiteit in schuldenlast, de persoonlijke situatie van de werknemer en uw wensen hierbij.

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Terug naar de inhoud